تازه‌ترین اخبار و اطلاعیه‌ها

۱۷اسفند ۱۳۹۷

تولید نوعی رزین صنعتی وارداتی برای نخستین بار در کشور توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه رازی

در یک ارتباط موفق بین صنعت و دانشگاه و  به سفارش شرکت کیمیا تار اکسیر برای نخستین بار در کشور نوعی رزین پلیمری صنعتی توسط پژوهشگران  مرکز تحقیقات محیط زیست، در آزمایشگاه نانوفناوری رازی نانواکسپرت [...]

مرکز نانوساختارهای تخصصی رازی

مرکز نانوساختارهای تخصصی رازی
تجهیزات آزمایشگاهی
نانومواد
خدمات تخصصی آنالیز