نانو اکسپرت

/نانو اکسپرت

 

مرکز نانوساختارهای تخصصی رازی

اولین برند تولید و فروش نانوساختارهای تخصصی در ایران

تجهیزات آزمایشگاهی
نانومواد
خدمات تخصصی آنالیز

 • نانوذرات بوهمیت

  بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۲۴۰,۰۰۰ هزار تومان       

  نانوذرات بوهمیت با اندازه ذرات ۱۰-۳۰ نانومتر و ساختار مکعبی اورتورومبیک به شکل پودر سفید نیمه شفاف.

 • بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۲۵۰,۰۰۰ هزار تومان       

  نانو ساختار PHB-A  دارای مورفولوژی نانو منشوری (Nano-Prism) با ضخامت حدود ۲۰۰-۸۰۰ نانومتر و طول ۲٫۵ میکرومتر می باشند.  

 • بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۲۵۰,۰۰۰ هزار تومان       

   

  نانو ساختار سالیسیلات-آلوموکسان  Sal-A  عمدتا دارای مورفولوژی نانوصفحه ای (Nano-Sheet) با ضخامت حدود ۷۰ نانومتر و طول و عرض  میکرو متر و ساب میکرون می باشد.  علاوه بر این مقادیری نانومیله (Nano-Rod) با قطر ۷۰ نانومتر و طول ۱٫۵ میکرون به همراه مقادیری نانوروبان (Nano-Ribbon) با قطر ۱۰۰ نانومتر و طول میکرو متری نیز همراه نانوصفحات وجود دارد.

 • بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۲۵۰,۰۰۰ هزار تومان       

  نانو ساختار  Fum-A  دارای مورفولوژی نانو مکعبی (Nano-Cube) با ابعاد حدود ۵۰۰ نانومتر و ساختاری متخلخل می باشد.  

 • بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۲۴۰,۰۰۰ هزار تومان       

   

  نانو ساختار  Male-A  دارای مورفولوژی نانو رشته ای (Nano-thread) با قطر حدود ۵۰ نانومتر و طول حدود  ۱۰۰-۲۰۰ نانومتر می باشد.  

 • بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۲۶۰,۰۰۰ هزار تومان       

  مشخصات نانوذرات آکریلات-آلوموکسان (Acr-A)

  نانو ساختار  Acr-A  دارای مورفولوژی نانو ذره ای (Nano-particle) با قطر حدود ۴۰ نانومتر می باشد.  

 • بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۲۲۰,۰۰۰ هزار تومان       

  نانو ساختار  Ste-A  دارای مورفولوژی نانو ذره ای (Nano-particle) با قطر حدود ۵۰ نانومتر می باشد. این نانوذره دارای خاصیت ابر آبگریزی  (Super-Hydrophobic) می باشد.

 • بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۲۵۰,۰۰۰ هزار تومان       

  نانو ساختار PAB-A  دارای مورفولوژی نانوذرات سوزنی شکل (Needle-like Nanoparticles) با قطر حدود ۱۵ نانومتر و طول حدود ۵۰ نانومتر می باشند.  

 • بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۲۷۵,۰۰۰ هزار تومان       

  نانو ساختار  SB-Al  دارای مورفولوژی نانو پولک یا نانو پوسته ای (Nano-Flake) با ضخامت ۲۰-۳۰ نانومتر و طول ۵۰-۱۰۰ نانومتر می باشد.  

 • بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۲۰۰,۰۰۰ هزار تومان       

  نانو ساختار  PC-A  دارای ساختار دندریمری (Nano-Dendrimer) با ابعاد هسته حدود ۱۰ نانومتر می باشد که شاخه های دندریمریک آن ۵-۱۵ نانومتر می باشند. این محصول به دو شکل محلول آبی و پودر خشک قابل ارائه می باشد.

 • اکسید کروم (III)

  200,000 تومان

  بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۲۰۰,۰۰۰ هزار تومان       

  نانو ساختار  Cr2O3  دارای مورفولوژی نانو خوشه ای (Nano-Cluster) می باشد که ساختارهای متخلخل و خوشه مانندی از به هم متصل شدن نانوذرات اکسید کروم  با قطر حدود ۲۰-۵۰ نانومتر تشکیل شده است. سایز کلاسترها متنوع از ۲۰۰ نانومتر تا چند میکرون متنوع می باشند. نانوپودر اکسید کروم به رنگ سبز تیره می باشد.

 • بسته بندی

  ۱۰ گرمی                  ۱۵۰,۰۰۰ هزار تومان       

  نانو ساختار  Goethite  به رنگ قهوه ای تیره دارای مورفولوژی نانو ذرات کروی شکل (Spherical Nano-Particles) با قطر ۴۰ نانومتر می باشد.