محققان مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه رازی در انجام یک طرح تحقیقاتی به سفارش اداره آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه، برای اولین بار در کشور موفق به سنتز و شناسایی دو نوع پلیمر اسفنجی پلی اورتانی با خاصیت گندزدایی بالا شده اند که به عنوان بسترهای هوشمند و قابل شارژ مجدد در تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرند. این پلیمرهای سنتز شده با داشتن ترکیبات N-کلرو به صورت جامد خاصیت گندزدایی و زیست کشی بالایی دارند که می توانند انواع میکروارگانیسم ها و پاتوژن های خطرناک از قبیل باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و … را در مدت زمان کوتاهی از بین ببرند. این بسترهای گندزدا با توجه میزان الودگی منابع آبی می توانند برای مدت چند ماه تا یکسال قدرت گندزدایی داشته باشند و بعد از غیرفعال شدند به راحتی تنها با استفاده از یک محلول آب ژاول دوباره فعال گردند. از مزیت های این نوع ترکیبات گندزدا هزینه تولید پایین، استفاده آسان بدون نیاز به ترکیبات شیمیایی خطرناک، عدم تولید ترکیبات سرطان زا ناشی از فرآیند های سنتی کلرزنی آب، قابلیت شارژ مجدد بستر گندزدا برای دفعات نامحدود، عدم نشت ترکیبات آلی از بستر پلیمر، پایداری شیمیایی بالا و سازگار با محیط زیست و انسان می باشد. اما مزیت های مهم دیگر این سیستم های هوشمند تشخیص آسان و ارزان زمان غیر فعال شدن ماده گندزدا می باشد که تنها با استفاده از یک قرص DPD که در بازار موجود می باشد انجام می گیرد. محلول DPD در تماس با پلیمر اسفنجی در صورت داشتن کلرفعال به رنگ صورتی در می آید و در صورت غیر فعال شدن پلیمر بی رنگ می ماند که نشان دهنده زمان شارژ مجدد می باشد.

این فوم های اسفنجی گندزدا قابلیت استفاده در ساخت دستگاه های تصفیه آب، فیلترهای تصفیه آب مراکز پرورش آبزیان و استخرها، فیلترهای تصفیه و گندزدایی هوا و … را دارا می باشند. سطح این پلیمرهای اسفنجی شامل نانومرجان های سوزنی شکل به قطر حدود ۲۰ نانومتر می باشند که در تماس با باکتری ها و یروس ها می توانند آسیب جدی به دیواره سلولی آنها وارد نموده و با رها نمودن کلرفعال باعث مرگ باکتری گردند. این طرح تحقیقاتی توسط دکتر علی اشرف درخشان و دکتر سیروس زین الدینی از محققان مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه رازی به سرانجام رسیده و در حال حاضر نتایج طرح به همراه پکیج نهایی گندزدایی آب تحویل اداره آبفای استان گردیده است.